Werkwijze

Ik werk praktisch en in het hier-en-nu met wat zich in jouw leven voordoet. Het gesprek is een belangrijke ingang waarbij ik veel belang hecht aan de interactie tussen jou, de cliënt, en mij. Ook ben ik alert op de taal die je lichaam spreekt. Ik werk met verschillende therapeutische technieken vanuit diverse psychologische stromingen, waaronder psychosynthese. Het aanspreken van je beeldende vermogen, zoals via geleide fantasie, visualisaties, meditatie, dromen, tekenen en schrijven, vind ik zinvol, vooral wanneer het moeilijk is om over bepaalde zaken te praten. In het belang van mijn cliënten werk ik ook samen met andere disciplines zoals lichaamsgerichte therapeuten en/of kunstzinnig therapeuten. Mits noodzakelijk verwijs ik door naar een homeopaat, huisarts ofwel psychiater.

Ik los geen problemen voor je op, maar help je als onafhankelijk – maar betrokken – buitenstaander pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Met aandacht en respect voor wie jij bent, help ik je om je eigen visie, kracht, vitaliteit en creativiteit te hervinden. Dat betekent wel dat je gevraagd wordt om bij je ervaring stil te staan, zowel bij situaties in het hier-en-nu, als gebeurtenissen in het verleden. Het is belangrijk om daarbij stil te staan omdat je reactie op gebeurtenissen in het heden vaak worden ingegeven door je ervaringen in het verleden. Het doel van de therapie is altijd je psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt.

Globaal bestaat elke therapie uit drie fasen:

Intake en opstellen behandelplan
Tijdens de intake, 1 tot 2 gesprekken, inventariseren we je klachten en hoe je op diverse gebieden functioneert. We bespreken je verwachtingen van de therapie en wat je wilt aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het opstellen van een ‘behandelplan’. Dit is een wederzijdse afspraak over wáár de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden.

Therapiefase
De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van je klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens je behandeling evalueren we regelmatig.Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het aangepast worden?

Afronding van de therapie
De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was je tevreden over en waar niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat kan je zelf doen als in de toekomst je klachten eventueel terugkomen?